За въпроси и връзка с нас:  0899 190 067

Всички категории

КАКВО означава биоразградимост ?

КАКВО означава биоразградимост ?

Какво означава биоразградимост?

Нека започнем с определението. Ако нещо е биоразградимо, това означава, че то може да се разпадне по естествен, невреден начин. Просто казано, това са органични вещества, които могат да бъдат разградени от бактерии или други живи организми.

Биоразградимото често се бърка с компостируемото, тъй като и двете означават, че дадена материя е технически способна на разпад. Въпреки това, казваме, че нещо е компостируемо, когато (при наличието на подходящи условия) то е в състояние да се разложи напълно на нетоксични компоненти, които са безвредни за природата.

Биоразградимите и компостируеми материали, които бързо се разлагат, имат очевидни ползи за околната среда, когато говорим за индустриален разпад и добре съблюдаван компост в домашни условия. Депото за отпадъци в случая е най-неблагоприятната опция, но ако газта от разградения материал е уловена, негативното влияние върху заобикалящата среда е сведено до минимум.

Какво представляват биоразградимите материали?

Дори при ясни дефиниции може да е трудно да се определи точно кои материали са биоразградими и кои не са. Ето някои примери за типични биоразградими материали:

 • Хранителни отпадъци
 • Човешки отпадъци
 • Животински отпадъци
 • Билкови продукти
 • Листа хартия
 • Хартиени продукти като кухненско руло и тоалетна хартия
 • Естествено дърво
 • Окосена трева
 • Листа, паднали от дърветата

Знаейки какво е биоразградим материал, можете да вземете по-информирани решения как да изхвърляте правилно отпадъците си.

Каква е разликата между биоразградим и небиоразградим материал?

Какво можем да кажем за разликата между биоразградимите и неразградимите материали? Както видяхме, възобновяемите и биоразградимите вещества в почвата се разлагат на естествени материали. При условие, че не съдържат вредни химикали, те няма да оставят след себе си вредни за околната среда токсини.

Какво не е биоразградимо?

Това бяха буквалните дефиниции и разлики, но какво не е биоразградимо по отношение на реалните материали използвани при произвеждането на продуктите? Небиоразградимите отпадъци включват:

 • Пластмаса - като автомобилни гуми, торби, бутилки и т.н.
 • Метали - като консерви, кенчета и други подобни
 • Химически влакна - като найлон
 • Определени строителни отпадъци, като бетон и метал
 • Електрически хардуер - като кабели, проводници, DVD, мобилни телефони и прочие
 • Всякакъв материал с наличие на множество химикали, който не би се разградил по безопасен начин

Сега, когато вече знаете разликата между биоразградимите и неразграждащите се по биологичен път материали, можете да обмисляте още по-добре своя избор относно продуктите и препаратите които копувате и използвате ежедневно във вашя дом и споделяте със своето семейство. Споделете информацията ако ви е допаднала със своите приятели и семейството си, за да използвате покупателната си способност за подпомагане на планетата!

Екипа на NALIVNIPREPARATI.COM

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

БИОлогични наливни препарати за дома

БИОлогични наливни препарати за дома

КАКВО означава биоразградимост ?

КАКВО означава биоразградимост ?

Какво означава биоразградимост?Нека започнем с определението. Ако нещо е биоразградимо, това означава, че то може да се разпадне по естествен, невреден на Какво означава биоразградимост?Нека започнем с определението. Ако нещо е биоразградимо, това означава, че то може да се разпадне по естествен, невреден на 2022-02-26T17:24:57+02:00 КАКВО означава биоразградимост ?

<h1 class="text-alignjustify"><span style="font-size: 18pt;">Какво означава биоразградимост?</span></h1> <p class="text-alignjustify">Нека започнем с определението. Ако нещо е биоразградимо, това означава, че то може да се разпадне по естествен, невреден начин. Просто казано, това са органични вещества, които могат да бъдат разградени от бактерии или други живи организми.</p> <p class="text-alignjustify">Биоразградимото често се бърка с компостируемото, тъй като и двете означават, че дадена материя е технически способна на разпад. Въпреки това, казваме, че нещо е компостируемо, когато (при наличието на подходящи условия) то е в състояние да се разложи напълно на нетоксични компоненти, които са безвредни за природата.</p> <p class="text-alignjustify">Биоразградимите и компостируеми материали, които бързо се разлагат, имат очевидни ползи за околната среда, когато говорим за индустриален разпад и добре съблюдаван компост в домашни условия. Депото за отпадъци в случая е най-неблагоприятната опция, но ако газта от разградения материал е уловена, негативното влияние върху заобикалящата среда е сведено до минимум.</p> <h2 class="text-alignjustify">Какво представляват биоразградимите материали?</h2> <p class="text-alignjustify">Дори при ясни дефиниции може да е трудно да се определи точно кои материали са биоразградими и кои не са. Ето някои примери за типични биоразградими материали:</p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Хранителни отпадъци</li> <li>Човешки отпадъци</li> <li>Животински отпадъци</li> <li>Билкови продукти</li> <li>Листа хартия</li> <li>Хартиени продукти като кухненско<span>&nbsp;</span>руло<span>&nbsp;</span>и<span>&nbsp;</span>тоалетна хартия</li> <li>Естествено дърво</li> <li>Окосена трева</li> <li>Листа, паднали от дърветата</li> </ul> <p class="text-alignjustify">Знаейки какво е биоразградим материал, можете да вземете по-информирани решения как да изхвърляте правилно отпадъците си.</p> <h2 class="text-alignleft"><span>Каква е разликата между биоразградим и небиоразградим материал?</span></h2> <p class="text-alignjustify">Какво можем да кажем за разликата между биоразградимите и неразградимите материали? Както видяхме, възобновяемите и биоразградимите вещества в почвата се разлагат на естествени материали. При условие, че не съдържат вредни химикали, те няма да оставят след себе си вредни за околната среда токсини.</p> <h2 class="text-alignjustify">Какво не е биоразградимо?</h2> <p class="text-alignjustify">Това бяха буквалните дефиниции и разлики, но какво не е биоразградимо по отношение на реалните материали използвани при произвеждането на продуктите? Небиоразградимите отпадъци включват:</p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Пластмаса - като автомобилни гуми, торби, бутилки и т.н.</li> <li>Метали - като консерви, кенчета и други подобни</li> <li>Химически влакна - като найлон</li> <li>Определени строителни отпадъци, като бетон и метал</li> <li>Електрически хардуер - като кабели, проводници, DVD, мобилни телефони и прочие</li> <li>Всякакъв материал с наличие на множество химикали, който не би се разградил по безопасен начин</li> </ul> <p class="text-alignjustify">Сега, когато вече знаете разликата между биоразградимите и неразграждащите се по биологичен път материали, можете да обмисляте още по-добре своя избор относно продуктите и препаратите които копувате и използвате ежедневно във вашя дом и споделяте със своето семейство. Споделете информацията ако ви е допаднала със своите приятели и семейството си, за да използвате покупателната си способност за подпомагане на планетата!</p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Екипа на <span style="color: #0000ff;">NALIVNIPREPARATI.COM</span></strong></span></p>

,
Сравнение на продукти